1. blottare

  blottare, exhibitionist, person med (tvångsmässigt) sexuellt behov att blotta sitt könsorgan (oftast för personer av motsatt kön).
 2. Omega Centauri

  Omega Centauri, ω Cen, NGC 5139, stjärnhimlens ljusaste klotformiga stjärnhop, synlig med blotta ögat i stjärnbilden Kentauren på södra stjärnhimlen.
 3. Dubbelhopen i Perseus

  Dubbelhopen i Perseus, h och χ Persei, två öppna stjärnhopar (NGC 869 och 884) som ligger nära varandra i den spiralarm som ligger närmast utanför vår plats i Vintergatan.
 4. unicitet

  unicitet, unikhet.
 5. cepheid

  cepheid, cepheidvariabel, ett slags stjärna med variabel ljusstyrka.

 6. Tarantelnebulosan

  Tarantelnebulosan, 30 Doradus-nebulosan, en mycket vidsträckt emissionsnebulosa i Stora magellanska molnet.
 7. fartygskonstruktion

  fartygskonstruktion, dels processen att konstruera och bygga fartyg, dels en utförlig beskrivning av fartygs konstruktiva utformning.
 8. skiffer

  skiffer, fin- till medelkornig (kornen mindre än 2 mm) bergart som går att klyva till tunna plattor.
 9. Vågen

  Vågen, Libra, föga framträdande stjärnbild på södra stjärnhimlen, ingående i djurkretsen och från Sverige synlig främst under våren.
 10. häll

  häll, blottad yta av berggrunden, vanligen flat och mer eller mindre sluttande.