1. verb

  verb, ordklass som omfattar beteckningar för handlingar ( måla), händelser ( tappa), processer ( växa), tillstånd ( veta) o.d.; jämför aktionsart.
 2. Klio

  Klio (grekiska Kleiō, latin Clio), i grekisk mytologi en av muserna, från senhellenistisk tid betecknad som hjältediktens, retorikens och, framför allt, historieskrivningens beskyddarinna.
 3. Charlotte Corday

  Corday d’Armont, Charlotte, 1768–93, Jean Paul Marats mördare.
 4. bad

  bad, nedsänkning av kroppen i vatten eller annat medium.
 5. Tintoretto

  Tintoretto , egentligen Jacopo Robusti, 1518–94, italiensk målare.
 6. Johan Tobias Sergel

  Sergel (egentligen Sergell), Johan Tobias, född 28 augusti 1740, död 26 februari 1814, tecknare och skulptör, professor vid Konstakademien från 1780.
 7. Susanna

  Susanna, huvudpersonen i det apokryfiska Tillägg till Danielsboken (en fristående novell), som även handlar om hennes make Joakim i Babylon.
 8. Kokalos

  Kokalos (grekiska Kōkalos), i antik myt kung på Sicilien i trakten av nuvarande Agrigento.
 9. hamam

  hamam, turkiskt bad, form av ång- och hetluftsbad som under Bysantinska riket utvecklades i Mellanöstern.
 10. tvåstegsframkallning

  tvåstegsframkallning, filmframkallningsmetod som med bibehållen kontrast och kornighet maximalt utnyttjar filmens känslighet.