1. bakar

  bakar, svallar, de ytvedsbrädor som blir över när en stock sågas upp till brädor.
 2. bakarv

  bakarv, äldre benämning på arv till den dödes arvingar i rätt uppstigande led, dvs. föräldrar, farföräldrar och morföräldrar.
 3. Bakala

  Bakala, stad i mellersta Centralafrikanska republiken; för belägenhet se landskarta Centralafrikanska republiken.
 4. bakanae

  bakanae, sjukdom hos ris orsakad av parasitsvampen Gibberella fujikuroi (även kallad Fusarium moniliforme).
 5. stenåldern

  stenåldern, samlingsbenämning på den äldsta och mest omfattande delen av människans förhistoria.
 6. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 7. Josephine Baker

  Baker, Josephine, född McDonald, 1906–75, fransk dansös, sångerska och estradartist, född i USA.
 8. Vladimir Bakarić

  Bakarić, Vladimir, 1912–83, jugoslavisk politiker.
 9. James Baker

  Baker, James III, född 1930, amerikansk politiker och ämbetsman, finansminister 1985–88, utrikesminister 1989–92.
 10. Nicholson Baker

  Baker, Nicholson, född 1957, amerikansk författare.