1. sackaros

  sackaros, sukros, rörsocker, ett kolhydrat (en disackarid), uppbyggt av glukos (druvsocker) och fruktos (fruktsocker).
 2. eremitkräftor

  eremitkräftor, Paguridae, familj tiofotade kräftdjur med 550 arter i alla världens hav.
 3. Amazonas indianer

  Amazonas indianer, amazonindianer, benämning på ett flertal indianfolk i Amazonasområdet.

 4. Lim-Johan

  Lim-Johan, egentligen Johan Erik Olsson, 1865–1944, konstnär, skogsarbetare m.m.

 5. bambu

  bambu, arter av släktena Arundinaria, Bambusa, Chusquea, Den­d­rocalamus, Fargesia, Guadua, Melocanna, Phyl­lostachys och Sasa i växtfamiljen gräs.
 6. Kongo

  Kongo, Kongo (Brazzaville), stat i Centralafrika.

 7. naturgas

  naturgas, fossilgas, äldre benämning jordgas, blandning av huvudsakligen brännbara, icke-vulkaniska gaser, främst kolväten, som förekommer i jordskorpan.