1. banka

  banka, att luta ett flygplan kring dess längdaxel, primärt med skevningsrodren.
 2. bankaktiebolag

  bankaktiebolag, en av tre typer av banker som fått regeringens tillstånd, oktroj, att driva bankverksamhet.
 3. bankakuten

  bankakuten, vardaglig benämning på Bankstödsnämnden.
 4. bank

  bank, företag som fått regeringens tillstånd att bedriva bank- och finansieringsrörelse, vilket innebär rätt att bl.a. ta emot inlåning på konto från allmänheten, låna i Riksbanken utan säkerhet och placera pengar på räntebärande konto i Riksbanken.
 5. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 6. Australien

  Australien, stat i Oceanien.

 7. finlandssvenska

  finlandssvenska, den variant av svenska som används i Finland.
 8. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 9. Nordea Bank AB

  Nordea Bank AB, Helsingfors, en av Nordens största bank- och finanskoncerner.

 10. Union Bank of Switzerland

  Union Bank of Switzerland, UBS, tyska Schweizerische Bankgesellschaft (SBG), franska Union de Banques Suisses, italienska Unione di Banche Svizzere, tidigare en av de ledande bankerna i Schweiz.