1. bann

  bann, bannlysning, uteslutning ur (religiös) gemenskap av dem som grovt förbrutit sig mot samfundets avgörande värden och normer.
 2. banner

  banner, annons på webbsida på internet, vanligen rektangulär och placerad över, under eller vid sidan av en sidas huvudsakliga innehåll.

 3. bannlysning

  bannlysning, egentligen tillkännagivande av kyrkligt bann.
 4. bannmil

  bannmil, beteckning för område inom vilket ett monopol eller en höghetsrätt gällde.
 5. Bannockburn

  Bannockburn, ort (f.d. stad) i Central Region, Skottland, i distriktet Stirling.
 6. Hasan al-Banna

  Hasan al-Banna, politisk och religiös ledare i Egypten, se al- Banna.
 7. Hasan al-Banna

  al-Banna, Hasan (Ḥasan al-Bannā), 1906–49, egyptisk religiös ledare och lärare.
 8. Robert Bannert

  Bannert, Robert, 1942–2010, språkforskare, professor i fonetik vid universitetet i Umeå 1992–2007.
 9. Ann Bannon

  Bannon, Ann, pseudonym för Ann Weldy, född 1932, amerikansk författare och språkvetare.
 10. John Bannister

  Bannister, John, 1760–1836, brittisk skådespelare.