1. Carl Barks

  Barks, Carl, 1901–2000, amerikansk serieskapare.
 2. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 3. bark

  bark, skyddsskikt ytterst på stammar, grenar och rötter hos buskar och träd.
 4. gummi

  gummi, polymert elastiskt material, hos vilket mer än 500 procent töjbarhet uppnåtts genom vulkning.
 5. nyckelpigor

  nyckelpigor, Coccinellidae, familj skalbaggar som har världsvid utbredning och omfattar ca 4 500 arter, varav 64 i Sverige.
 6. biobränsle

  biobränsle, biodrivmedel, energiresurs som erhålls från någon typ av biomassa.
 7. barkskalan

  barkskalan, fysiologiskt grundad skala för uppfattad tonhöjd.
 8. barkskalning

  barkskalning, hjortdjurens skalning med underkäkens framtänder av barken på asp, rönn, tall, gran m.fl. träd.
 9. barkskinnbaggar

  barkskinnbaggar, barkstinkflyn, Aradidae, familj i insektsunderordningen skinnbaggar med mer än 1 000 arter, varav 21 i Sverige.
 10. barksnäckor

  barksnäckor, Enidae, familj landlungsnäckor som förekommer i Gamla världen, i Sverige med två arter, barksnäcka, Ena obscura, som finns i lövskogar i Göta- och Svealand, och större barksnäcka, Ena montana, som finns endast längs Vätterns östra strand.