1. basala ganglier

  basala ganglier, avgränsade strukturer (kärnor) av grå hjärnsubstans i den vita hjärnsubstansen djupt inne i vardera storhjärnhalvan.
 2. basalt

  basalt, finkornig, mörkt grå eller oftast svart vulkanisk bergart.
 3. basalmembran

  basalmembran, tunt membran på vilket ett lager av de celler, s.k. epitelceller, vilar som bekläder alla ytor på kroppens utsida samt hålrummen inuti kroppen.
 4. basal

  basal, lågt belägen, vid basen; även om något som bildar (nödvändigt) underlag för en utveckling eller verksamhet; grundläggande, fundamental.
 5. baser

  baser, inom kemin ämnen som kan ta upp protoner (t.ex. OH , NH 3, CO 3 2–).
 6. basalcell

  basalcell, cell i understa lagret i skiktad vävnad, såsom epitel, varifrån vävnaden förnyas.
 7. basalcellscancer

  basalcellscancer, basaliom, den vanligaste formen av hudcancer.
 8. basalmetabolism

  basalmetabolism, BMB, energiförbrukningen i kroppen under maximal vila.
 9. basar

  basar, persiska bāzār, i islamisk stadsbyggnadstradition de centrala kvarter som är uppbyggda uteslutande för handel och hantverk.
 10. bas

  bas, grund(val), botten, utgångspunkt; kemisk term se baser.