1. bebop

  bebop, bop, stil- och epok inom jazzmusiken.
 2. Bebo Valdés

  Valdés, Ramón (Bebo), 1918–2013, kubansk pianist, kompositör, kapellmästare och arrangör.

 3. habitat

  habitat, hemvist, boendemiljö, i biologin en arts livsmiljö.
 4. Beowulf

  Beowulf, den fornengelska litteraturens största och längsta verk, en hjältedikt på 3 182 rader i bevarat manuskript från ca år 1000.
 5. Ask och Embla

  Ask och Embla, i den fornnordiska kosmogonin de två första människorna.
 6. Manhattan

  Manhattan, ö och stadsdel (borough) i staden New York, USA.

 7. agronom

  agronom, examenstitel vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala, vid Lantbrukshögskolan 1932–77 samt vid Ultuna och Alnarps lantbruksinstitut till och med 1933.
 8. själavandring

  själavandring, metempsykos , reinkarnation, transmigration, återfödelse, föreställningen att själen är en av kroppen oberoende enhet som i följd kan bebo olika kroppar, antingen på jorden eller i olika världar.
 9. Thailand

  Thailand, före 1939 och 1945–49 Siam, stat på Sydöstasiatiska halvön.

 10. Chinatown

  Chinatown, ursprungligen benämning på kvarter i städer utanför Kina med dominerande kinesisk befolkning, speciellt i Nordamerika.