1. Gamla skolan

    Gamla skolan, i svensk litteraturhistoria en traditionell, redan i samtiden brukad beteckning på den äldre, till den gustavianska Svenska Akademien knutna parten i den litterära strid som rasade under 1810-talet.
  2. oljeutsläpp

    oljeutsläpp, oljespill, i dagligt tal en större eller mindre mängd olja, vanligtvis mineralolja, som läckt ut i vatten eller på mark.
  3. Jemen

    Jemen, Yemen, stat på Arabiska halvöns sydvästspets.