1. Beda

  Beda (engelska Bede), född 672 eller 673, död 735, anglosaxisk lärd, helgon; efter sin död känd som Beda venerabilis, ’den vördnadsvärde’.

 2. bed and breakfast

  bed and breakfast, övernattning och frukost (för resande), särskilt i privathus på den brittiska och irländska landsbygden.
 3. Beda

  Beda, kvinnonamn, ursprungligen ett fornengelskt mansnamn av omdiskuterat ursprung.
 4. Peps Persson

  Persson, Per-Åke (Peps), född 20 december 1946, död 27 juni 2021, sångare, gitarrist, munspelare och låtskrivare.

 5. majblomma

  majblomma, till 1998 förstamajblomma, filantropiskt märke i form av en liten stiliserad blomma som sedan 1907 säljs under veckorna före 1 maj genom lokalföreningar inom Majblommans Riksförbund (Göteborg).

 6. ora et labora

  ora et labora, bed och arbeta, sentens av inte närmare känd ålder; den förekommer i ett verk från ca 1200: qui orat et laborat, cor levat ad Deum cum manibus ’den som ber och arbetar, lyfter med händerna hjärtat till Gud’.
 7. angel bed

  angel bed, engelsk benämning på himmelssängen lit à la duchesse.
 8. Beda Hallberg

  Hallberg, Beda, 1869–1945, initiativtagare till majblomman.

 9. ora pro nobis

  ora pro nobis, bed för oss.
 10. jutar

  jutar, germanfolk under tidig medeltid som enligt Beda deltog i anglosaxarnas erövring av England och bosatte sig i Kent, delar av Hampshire och på Isle of Wight.