1. bedja

  bedja, kushitiskspråkigt folk, se beja.
 2. Fader vår

  Fader vår, kristenhetens viktigaste bön och mest använda text, på många språk benämnd efter inledningsorden, så bl.a. på latin pater noster.
 3. Joseph Bédier

  Bédier, Joseph, 1864–1938, fransk litteraturhistoriker, professor vid Collège de France 1903–36.
 4. vallfärd

  vallfärd, vallfart, pilgrimsfärd, besök på en helig ort för att fullgöra en religiös plikt, för att bedja och få välsignelse eller annan religiös förmån som förknippas med vallfärden.
 5. oremus

  oremus, ”låt oss bedja”, inledande liturgisk uppmaning t.ex. till prästens oration, vanligen efter en salutation.
 6. skyddsmantelmadonna

  skyddsmantelmadonna, framställning i måleri, grafik eller skulptur av Jungfru Maria, vars utbredda mantel rymmer hjälpsökande och bedjande representanter för människosläktet.
 7. jainism

  jainism, jinism, indisk religion.
 8. supplicatio

  supplicatio, i antikens Rom en av senaten påbjuden extraordinär offerfest, ursprungligen en tacksägelse- eller soningsfest efter en seger eller katastrof, senare närmast en offentlig lojalitetsförklaring till kejsaren.
 9. messalianer

  messalianer (av syriska metsalyana ’bedjare’), radikalpietister inom det syriska munkväsendet på 300- och 400-talen.
 10. euchiter

  euchiter, extrem kristen riktning, som uppkom på 300-talet.