1. befallningsman

  befallningsman, person som utsetts att för överordnads räkning sköta eller förvalta ett visst område, i senare tid särskilt om person som övervakar arbetet på en större lantgård.
 2. förmans befallning

  förmans befallning, straffrättslig ansvarsfrihetsgrund.
 3. Konungens befallningshavande

  Konungens befallningshavande, Kungl. Maj:ts befallningshavande, KB, till 1918 det officiella namnet på den högsta statliga myndigheten i ett län, motsvarande den nuvarande länsstyrelsen.
 4. Kunglig Majestäts Befallningshavande

  Kunglig Majestäts Befallningshavande, KB, i 1855 års landshövdingeinstruktion den genomgående benämningen på länens högsta förvaltningsmyndighet.
 5. andebesvärjelse

  andebesvärjelse, befallande tilltal till andar för att få dem att vika (se exorcism) eller för att utnyttja deras tjänster (se magi).
 6. imperativ

  imperativ, modus som anger uppmaning, förbud, vädjan, råd etc.
 7. kommendör

  kommendör, inom Frälsningsarmén titel för ledare för ett nationellt högkvarter.
 8. polemark

  polemark, i antikens Grekland ämbetsman med huvudsakligen militärt ansvar.
 9. potestas

  potestas, i antikens Rom rätten att befalla över andra, inom familjen utövad av paterfamilias.
 10. imperativ

  imperativ, i filosofin ofta en imperativ sats, dvs. en sats som uttrycker en uppmaning, befallning, norm eller dylikt.