1. förmans befallning

  förmans befallning, straffrättslig ansvarsfrihetsgrund.
 2. Karl XII:s bibel

  Karl XII:s bibel, egentligen BIBLIA, Thet är All then Heliga Skrift På Swensko; Efter Konung CARL then Tolftes Befalning, bibel tryckt av Henrich Keysers tryckeri 1703, Sveriges största och mest långvariga kyrkobibel, gällande till 1917.
 3. Hans Memling

  Memling, Hans, född ca 1433, död 1494, flamländsk målare av tyskt ursprung.
 4. elfenben

  elfenben, material som utgörs av tandben (dentin) från vissa däggdjur.
 5. dispositio

  dispositio, inom diplomatiken det avsnitt av texten i ett medeltida diplom som uttrycker brevutfärdarens beslut, befallning e.d.
 6. bud

  bud, i religiöst språkbruk en befallning med en stark auktoritet bakom, vanligen Gud; se dekalogen.
 7. kommando

  kommando, i databehandlingssammanhang begäran om utförande av en operation eller exekvering av ett visst program.
 8. narratio

  narratio, inom diplomatiken benämning på det avsnitt i ett medeltida brev som innehåller en särskild motivering till brevets utfärdande och det beslut, den befallning eller viljeyttring av annan art som kommer till uttryck i närmast följande textparti ( dispositio).
 9. Crispus

  Crispus ( Flavius Julius Crispus), 307–326 e.Kr., äldste son till Konstantin den store.
 10. firman

  firman, ferman (av persiska fermān, vilket motsvarar sanskrit pramāna ’befallning’), framför allt i Osmanska riket benämning på viljeyttring av sultanen, såsom order, privilegiebrev, förordnanden o.d. Firman skrevs alltid ut i omsorgsfull kalligrafi och försågs upptill med sultanens dekorativt utformade namnchiffer, tughra.