1. befolkning

  befolkning, invånarna inom ett visst avgränsat område.

 2. befolkningsprognos

  befolkningsprognos, se befolkning.
 3. befolkningspyramid

  befolkningspyramid, en diagramtyp som används för att åskådliggöra en befolknings ålders- och könssammansättning.
 4. befolkningsstatistik

  befolkningsstatistik, statistik som behandlar en befolknings sammansättning, fördelning och förändringar; se befolkning och demometri.
 5. befolkningsgeografi

  befolkningsgeografi, gren av geografin som blev tydligt urskiljbar först på 1950-talet.
 6. befolkningsomflyttningar

  befolkningsomflyttningar, medvetna handlingar från regeringen i ett land i syfte att tvinga eller med hårda metoder förmå etniska grupper eller andra befolkningskategorier att lämna sin hemort eller sitt land.
 7. befolkningsskydd

  befolkningsskydd, skyddsrum och skyddade utrymmen till skydd för befolkningen vid väpnade angrepp.
 8. Befolkningskommissionen

  Befolkningskommissionen, en 1935–38 verksam kommitté med uppdrag att utreda orsakerna till de sjunkande födelsetalen och effekterna av dessa.
 9. Befolkningsutredningen

  Befolkningsutredningen, en 1941–46 verksam kommitté med uppdrag att fullfölja de frågor som behandlats av den tidigare Befolkningskommissionen (1935–38).
 10. befolkningstäthet

  befolkningstäthet, folktäthet, tal som uttrycker förhållandet mellan ett områdes folkmängd och dess areal, vanligen uttryckt i antalet invånare per km 2.