1. heliopausen

  heliopausen (av helio- och paus), heliosfärens yttersta begränsning.
 2. klinoklor

  klinoklor, bergartsbildande, monoklint mineral tillhörande kloritgruppen, med sammansättningen (Mg,Fe 2+) 5Al(Si 3Al)O 10(OH) 8.
 3. avtrappning

  avtrappning, arkitekturterm: trappformigt stigande begränsning av ett murverk, t.ex. på trappstegsgavlar.
 4. heliosfären

  heliosfären, det område kring solen som uppfylls av solvinden och i vars yttre delar solvinden växelverkar med det interstellära mediet.
 5. nonfigurativ

  nonfigurativ, icke-föreställande, term för bildkonst som inte alls har något verklighetsmotiv, och vars former inte svarar mot några former eller föremål i verkligheten.
 6. beskärning

  beskärning, begränsning av fotografisk bild, i original eller reproduktion, för att koncentrera motivet och ta bort ovidkommande detaljer.
 7. ansvarsbegränsning

  ansvarsbegränsning, begränsning av skadeståndsskyldighet till visst belopp eller värde.
 8. startanordning

  startanordning, inom elektrotekniken en allmän benämning på utrustning för begränsning och kontroll av ström och moment vid start av en elektrisk maskin.
 9. enkel precision

  enkel precision, i datorsammanhang lagring av värde på variabel i ett enda ord, med därav följande begränsning i noggrannhet och talområde.
 10. globalbegränsning

  globalbegränsning, inom sjörätten använd term för redaransvarets begränsning.