1. Immanuel Kant

  Kant, Immanuel, född 22 april 1724, död 12 februari 1804, tysk filosof, professor i logik och metafysik i Königsberg från 1770.
 2. satir

  satir, litterär framställning som är ironisk eller hånfull på ett elegant sätt.
 3. hälsa

  hälsa, svårdefinierbart begrepp vars betydelse är vidare än frihet från sjukdom.
 4. Judith Butler

  Butler, Judith, född 24 februari 1956, amerikansk filosof, sedan 1993 professor i retorik och jämförande litteratur vid University of California, Berkeley, en av de främsta företrädarna för queerteori.
 5. klassisk musik

  klassisk musik, musikverk som lyfts fram som speciellt värdefulla och därvid blivit del av ett kulturarv.
 6. koncept

  koncept, utkast, manuskript; inom förvaltningsrätten vanligen ett förberedande utkast, manuskript eller annat underlag för en senare upprättad handling.
 7. ryska

  ryska, östslaviskt språk.
 8. neuropsykologi

  neuropsykologi, vetenskap som behandlar relationen mellan de mentala funktionerna och hjärnan.
 9. psykosomatik

  psykosomatik, synsättet att kropp och själ hänger ihop eller är ömsesidigt beroende av varandra.
 10. Richard Dawkins

  Dawkins, Richard, född 26 mars 1941, brittisk evolutionsbiolog och författare, professor i The Public Understanding of Science vid universitetet i Oxford sedan 1995.