1. belöningssystem

  belöningssystem, nervcellscentrum och ledningsbanor i hjärnan som har en avgörande roll i uppkomsten av positiva och lustfyllda upplevelser, såsom tillfredsställelse, lycka och njutning.
 2. belöning

  belöning, detsamma som förstärkning.
 3. feodalism

  feodalism, term som inom historisk forskning används för att beteckna det medeltida länsväsendet med dess specifika rättsliga förhållanden.

 4. auktoritär

  auktoritär, autoritär, innebärande eller grundad på envåldsmakt, diktatorisk.
 5. belöningsmedalj

  belöningsmedalj, medalj som tilldelas en person som belöning för framstående insatser av skilda slag, för långvarig och väl vitsordad tjänst eller till minne av någon betydelsefull händelse.
 6. belöningslagen

  belöningslagen, inlärningspsykologisk term, se effektlagen.
 7. belöningssilver

  belöningssilver, med inskription försedda skedar, bägare, dryckeskannor m.m. av silver, utdelade av offentliga institutioner eller privata arbetsgivare som erkänsla för skicklighet och/eller lång och trogen tjänst.
 8. makt

  makt, inom samhällsvetenskapen antingen handling, dvs. maktutövning, eller förmåga, dvs. maktresurser.
 9. social kontroll

  social kontroll, processer och mekanismer som medför att samhällsmedborgare handlar i enlighet med rådande regler, normer och värden.
 10. James Joyce

  Joyce, James, född 2 februari 1882, död 13 januari 1941, irländsk författare.