1. benvävnad

  benvävnad, hård typ av bindväv som bildar skelett hos ryggradsdjur och vars uppgift är att bära upp kroppen och att skydda kroppens inre organ.
 2. raspatorium

  raspatorium, kirurgiskt instrument som används för att skilja benhinnan från skelettet vid ortopediska operationer.
 3. benhinna

  benhinna, periost, tunn hinna på skelettdelarnas yttre ytor (utom på broskklädda ledytor, vidfästningsställen för senor och ligament, knäskålen och delar av lårbenshalsen).
 4. infraktion

  infraktion, ofullständigt benbrott som huvudsakligen förekommer hos barn.
 5. endosteum

  endosteum, benhinnan i benets inre.
 6. greenstickfraktur

  greenstickfraktur, typ av fraktur som är vanlig hos barn.
 7. Sharpeys trådar

  Sharpeys trådar, kollagenfibrer som förbinder benvävnaden med benhinnan (periostet), där senor fäster vid benet.
 8. benhinneinflammation

  benhinneinflammation, periostit, tillstånd med smärta på grund av inflammation i benhinna.
 9. fraktur

  fraktur, fractura, benbrott, skada som uppstår då skelettet utsätts för våld som överstiger dess hållfasthet.