1. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 2. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 3. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 329,9 miljoner invånare (2020).

 4. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 5. fyllit

  fyllit, silvergrå eller grönaktig sidenglänsande bergart med utpräglad skiffrighet och en kornstorlek mindre än 0,1 mm.
 6. Anselm av Canterbury

  Anselm av Canterbury, född ca 1033, död 21 april 1109, filosof och teolog, från 1093 ärkebiskop av Canterbury.
 7. glamping

  glamping, exklusiv form av camping.

 8. gen

  gen, arvsanlag, en i genomet (arvsmassan) grundläggande enhet som överför ärftliga egenskaper från förälder till avkomma.
 9. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 10. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.