1. kalla kriget

  kalla kriget, benämning på konflikten mellan västmakterna, främst USA, och kommunistländerna, främst Sovjetunionen, från åren efter andra världskrigets slut till 1989–90.
 2. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 3. feodalism

  feodalism, term som inom historisk forskning används för att beteckna det medeltida länsväsendet med dess specifika rättsliga förhållanden.

 4. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.
 5. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 6. Koreakriget

  Koreakriget, väpnad konflikt om Korea 1950–53.

 7. demokrati

  demokrati har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre.

 8. Marie Curie

  Curie, Marie, född Skłodowska, född 7 november 1867, död 4 juli 1934, polsk-fransk fysiker och kemist; jämför släktartikel Curie.
 9. Molotov–Ribbentrop-pakten

  Molotov–Ribbentrop-pakten, icke-aggressionsavtal mellan Sovjetunionen och det nazistiska Tyskland 23 augusti 1939, undertecknat i Moskva och namngivet efter de båda ländernas utrikesministrar och signatärer Molotov och Ribbentrop.
 10. judar

  judar, ett folk med ursprung i Främre Orienten.