1. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 2. premenstruella besvär

  premenstruella besvär, premenstruell spänning , premenstruella symtom, PMS, besvär som nedstämdhet, irritabilitet och svullnadskänsla i kroppen vilka många kvinnor upplever dagarna före menstruationen.
 3. Sokrates

  Sokrates, född 470 eller 469, död 399 f.Kr., grekisk filosof från Athen.
 4. paradigm

  paradigm, efter Thomas Kuhn benämning på det mönster som styr vetenskapligt tänkande.
 5. Alfred Nobel

  Nobel, Alfred, född 21 oktober 1833, död 10 december 1896, uppfinnare, kemist och donator; jämför släktartikel Nobel.
 6. biocenos

  biocenos, biocoenos, biosamhälle, livssamhälle, organismsamhälle, inom biologin ett ekosystems samtliga organismer, de som lever och verkar tillsammans.
 7. Aleksej Navalnyj

  Navalnyj, Aleksej, född 4 juni 1976, rysk politiker.

 8. brott

  brott, gärning för vilken i lag eller annan författning är stadgat straff, dvs. böter eller fängelse.
 9. konkurs

  konkurs, det rättsliga förfarande som används för att ta i anspråk skuldsatt persons eller företags samtliga tillgångar för en proportionell fördelning mellan alla fordringsägare med beaktande av eventuella förmånsrätter.
 10. besvär

  besvär, före 1995 rättsmedel för att få ett beslut överprövat i högre instans, se överklagande.