1. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 2. premenstruella besvär

  premenstruella besvär, premenstruell spänning , premenstruella symtom, PMS, besvär som nedstämdhet, irritabilitet och svullnadskänsla i kroppen vilka många kvinnor upplever dagarna före menstruationen.
 3. paradigm

  paradigm, efter Thomas Kuhn benämning på det mönster som styr vetenskapligt tänkande.
 4. besvär

  besvär, före 1995 rättsmedel för att få ett beslut överprövat i högre instans, se överklagande.
 5. Beaufortskalan

  Beaufortskalan, skala för beskrivning av vindens påverkan på föremål vid jordytan.
 6. Sokrates

  Sokrates, född 470 eller 469, död 399 f.Kr., grekisk filosof från Athen.
 7. Jonathan Swift

  Swift [swift], Jonathan, född 30 november 1667, död 19 oktober 1745, brittisk författare.
 8. kris

  kris, psykologisk kris, svår situation, reaktionen på en livssituation där individens tidigare erfarenheter inte är tillräckliga för att hen ska kunna bemästra situationen utan ett betydande psykiskt lidande.
 9. vinruta

  vinruta, ruta, Ruta graveolens, art i familjen vinruteväxter.
 10. sädesslag

  sädesslag, relativt storfröiga gräsarter vilkas kärnor efter malning eller annan beredning används till föda och foder.