1. bet

  bet, kortspelsterm använd främst i vira.
 2. betingning

  betingning, enkel form av inlärning.
 3. betänkande

  betänkande, skriftligt yttrande, vanligen av ett utskott eller en kommitté.
 4. betastrålning

  betastrålning, β-strålning, joniserande strålning bestående av betapartiklar, dvs. elektroner och/eller positroner.
 5. betalningsbalans

  betalningsbalans, sammanställning av ett lands samtliga ekonomiska transaktionerna under en viss period, vanligen ett år.

 6. beteendeterapi

  beteendeterapi, BT, en form av psykologisk behandling.
 7. betasönderfall

  betasönderfall, radioaktiv sönderfallsprocess under vilken en atomkärna omvandlas samtidigt som en betapartikel (elektron e eller positron e+) sänds ut.

 8. betong

  betong formbart byggnadsmaterial som huvudsakligen av stenmaterial (ballast) av varierande kornstorlek som binds samman av ett cementlim (cementpasta) bestående av cement och vatten.
 9. betalningsanmärkning

  betalningsanmärkning, benämning på en uppgift från t.ex. Kronofogdemyndigheten eller en domstol att en skuld inte betalats i tid.
 10. betingad reflex

  betingad reflex, ett sammansatt beteendemässigt svar från centrala nervsystemet hos såväl djur som människa.