1. bete

  bete, markområde där djur äter av växtligheten.
 2. beteende

  beteende, i psykologin en term med delvis annan innebörd än i vardagsspråket.
 3. betelpalm

  betelpalm, arekapalm, Areca catechuart inom växtfamiljen palmer.
 4. beteendemedicin

  beteendemedicin, tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde med inriktning på hälso- och sjukdomsfrågor.
 5. bete

  bete, lockmedel som används i fällor för fångst av djur.
 6. bete

  bete, medel som används för att locka fisk att hugga.
 7. bete

  bete, speciellt lång och ofta spetsig tand hos vissa däggdjur, vilken är synlig även när munnen är stängd.
 8. beteendeterapi

  beteendeterapi, BT, en form av psykologisk behandling.
 9. beteendeekonomi

  beteendeekonomi, engelska behavioral economics, inriktning inom nationalekonomi där psykologiska och sociala faktorers effekter på människors ekonomiska beteende analyseras, ofta med experimentell metod.

 10. betel

  betel, njutningsmedel som förekommer främst i stora delar av Syd- och Sydöstasien.