1. sportfiske

  sportfiske, rekreativt fiske med handredskap där fångsten används endast för det egna behovet.
 2. pimpelfiske

  pimpelfiske, fiske där betet utgörs av en pirk.
 3. ekhage

  ekhage, betesmark med ekbestånd, ofta med björkinslag och på bättre mark hassel; undervegetationen består mest av gräs.
 4. ålkupa

  ålkupa, åltina , fiskeredskap för fångst av ål.
 5. brand

  brand, snabb förbränning med okontrollerad tillväxt.
 6. spinnfiske

  spinnfiske, spöfiske med multiplikatorrulle eller haspelrulle (se haspelfiske), där betet vanligen vevas hem direkt efter kastet.
 7. drillning

  drillning, moment vid spöfiske då en krokad fisk tas in: fisken tröttas ut genom att den får arbeta mot slirbromsen och mot spöts fjädring.
 8. trollingfiske

  trollingfiske, sportfiskemetod där betet, fastsatt på ett spö, dras efter en båt.
 9. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.

 10. bete

  bete, markområde där djur äter av växtligheten.