1. beting

  beting, avtalad ersättning för i förväg särskilt avgränsad arbetsuppgift (t.ex. städning av viss golvyta); uttrycker används ibland med syftning på själva arbetsuppgiften.
 2. tillräcklig betingelse

  tillräcklig betingelse, tillräckligt villkor , förutsättning, säg A, för att något annat, B, skall gälla eller ske, vilket innebär att om A är uppfyllt så gäller också B, dvs.
 3. nödvändig betingelse

  nödvändig betingelse, nödvändigt villkor , anger en förutsättning som måste vara uppfylld för att något skall gälla eller ske, såsom att ha tillgång till syre för att kunna leva.
 4. betingad sannolikhet

  betingad sannolikhet, sannolikheten för en händelse när man vet att en annan händelse inträffat.
 5. betingad reflex

  betingad reflex, ett sammansatt beteendemässigt svar från centrala nervsystemet hos såväl djur som människa.
 6. jordbruk

  jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.
 7. bergarter

  bergarter, fast eller löst sammanhållna, i naturen förekommande kornaggregat som består av ett eller vanligen flera mineral.
 8. växtgeografi

  växtgeografi, vetenskapen om vegetationens, växtsamhällenas och de enskilda arternas utbredning och beroende av geografisk miljö.
 9. odlingsgräns

  odlingsgräns, kulturgräns, den av klimatet betingade (tänkta) yttersta gränsen för regelbunden odling av kulturväxter.
 10. leverkoma

  leverkoma, medvetslöshet betingad av svår leversjukdom.