1. beväring

  beväring, beväpning, heraldisk term för klor, klövar, hovar, fenor, tungor, tänder, ögon, näbbar och kammar på djur i en vapensköld.
 2. beväring

  beväring, den form av allmän värnplikt som infördes i Sverige 1812, den s.k. beväringsinrättningen.
 3. beväringsvisa

  beväringsvisa, se soldatvisa.
 4. Halland

  Halland, landskap i södra Sverige.

 5. indelningsverket

  indelningsverket, administrativt system för hantering av statens inkomster och utgifter inom äldre svensk förvaltning.

 6. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 7. försvarsfrågan

  försvarsfrågan handlar om Sveriges behov av försvar.
 8. Kalle Nämdeman

  Kalle Nämdeman, egentligen Karl Gustafsson , 1883–1945, bondkomiker.
 9. beväpning

  beväpning, inom heraldiken detsamma som beväring.
 10. utskrivning

  utskrivning, tidigare benämning på tvångsvis inskrivning och anställning av manskap för krigsmaktens behov.