1. Eurydike

  Eurydike (grekiska Eurydikē), i grekisk myt maka till Orfeus.
 2. Coriolanus

  Coriolanus ( Gnaeus Marcius Coriolanus), legendarisk gestalt från den tidiga romerska republiken (aktiv 493–488 f.Kr.), vars händelserika liv gett stoff åt bl.a. en tragedi av Shakespeare.
 3. Hektor

  Hektor (grekiska Hektōr), i grekisk myt äldste son till kung Priamos av Troja och drottning Hekabe.
 4. Orfeus

  Orfeus (grekiska Orpheus), i grekisk myt en sångare från Thrakien, ofta beskriven som son till flodguden Oiagros och musan Kalliope.
 5. Lars Wivallius

  Wivallius, Lars, född 1605, död 6 april 1669, poet och äventyrare.

 6. Ovidius

  Ovidius ( Publius Ovidius Naso), född 20 mars 43 f.Kr., död 17 eller 18 e.Kr., romersk skald.
 7. Olof Lagercrantz

  Lagercrantz, Olof, född 10 mars 1911, död 23 juli 2002, författare, kritiker och publicist, medarbetare i Svenska Dagbladet 1940–51 och BLM 1942–50, chef för Dagens Nyheters kulturavdelning 1951–60, en av DN:s chefredaktörer 1960–75; jämför släktartikel Lagercrantz.
 8. Mahabharata

  Mahabharata, Mahābhārata, fornindiskt epos på sanskrit i 18 delar, vilket traditionen tillskriver Vyasa men vars tillkomsttid sträcker sig över flera århundraden.