1. Bibeln

  Bibeln, ursprungligen ett ord som betecknar en boksamling, så småningom med betydelsen en samling skrifter som tillmäts speciell auktoritet och helgd.
 2. Luther-Bibeln

  Luther-Bibeln, Martin Luthers översättning 1534 av Bibeln till tyska från grundspråken.
 3. Barnabasevangeliet

  Barnabasevangeliet, en i den islamiska världen vida spridd apokryfisk skrift som vill visa att Jesus förkunnade islams lära och förutsade Muhammeds ankomst.
 4. Ostrogbibeln

  Ostrogbibeln , den äldsta kyrkslaviska helbibeln, tryckt i Ostrog, Ukraina, 1580–81 av Ivan Fjodorov.
 5. Maria

  Maria, Martas syster (i Bibeln), se Marta och Maria.
 6. Sodom

  Sodom, lastbar stad i Bibeln, se Sodom och Gomorra.
 7. Karen Blixen

  Blixen (egentligen von Blixen-Finecke), Karen, född Dinesen, pseudonym Isak Dinesen, född 17 april 1885, död 7 september 1962, dansk författare, dotter till Wilhelm Dinesen.
 8. Barack Obama

  Obama, Barack, född 4 augusti 1961, amerikansk politiker (demokrat), senator 2005–08, president 2009–17. 

 9. verbalinspiration

  verbalinspiration, form av inspiration som innebär att Bibeln ord för ord är ingiven av Guds Ande.
 10. Adam och Eva

  Adam och Eva, enligt Bibeln det första människoparet, se Adam och Eva.