1. biodling

  biodling, näringsgren vars utövare håller främst honungsbin ( Apis mellifera) och utnyttjar dem som producenter av honung och vax samt som pollinatörer.
 2. Isle of Wight-sjuka

  Isle of Wight-sjuka, sjukdom som drabbar bin och troligen förorsakas av bikvalstret Acarapis woodi.
 3. Waldemar Bonsels

  Bonsels, Waldemar, 1881–1952, tysk författare.
 4. bidans

  bidans, den ”dans” som ett honungsbi utför på en lodrät honungskaka i boet för att för övriga arbetare meddela riktning och avstånd till och kvalitet på en näringskälla.
 5. Semonides

  Semonides (grekiska Sēmōnidēs), 600-talet f.Kr., grekisk diktare som skrev satir och reflexionslyrik på jambiskt och elegiskt versmått.
 6. gadd

  gadd, ombildad äggläggare hos insektsgruppen gaddsteklar; det betyder att endast honsteklar har gadd och att denna sitter i spetsen av bakkroppen.
 7. Johan Carl Hellberg

  Hellberg, Johan Carl, 1815–77, tidningsman, ämbetsman.
 8. djurspråk.

  djurspråk. Olika djurarter kommunicerar i olika stor utsträckning med djur av den egna arten, eller av andra arter.
 9. bilus

  bilus, Braula coeca, art i flugfamiljen bilöss.
 10. mördarbin

  mördarbin, brasilianska bin, korsning mellan afrikanska honungsbin och europeiska honungsbin som uppkom 1957 i Brasilien och snabbt spreds över Sydamerika.