1. bikt

  bikt, enskild syndabekännelse inför präst, följd av avlösning.
 2. biktspegel

  biktspegel, handledning för självrannsakan inför bikt.
 3. biktstol

  biktstol, anordning för bikt med plats för präst och biktande.
 4. Birgitta

  Birgitta Birgersdotter, heliga Birgitta, född ca 1303, död 23 juli 1373, religiös författare, helgon.
 5. bot

  bot, inom kristendomen den handling genom vilken en syndare visar sin ånger, får förlåtelse och återvänder till kyrkans och församlingens gemenskap.
 6. sakrament

  sakrament, i västkyrkan en återgivning av grekiska mystērion (’hemlighet’), manifestationer av frälsningsmysteriet, från 1100-talet begränsade till kyrkliga handlingar som genom yttre tecken förmedlar gudomlig nåd.
 7. avlat

  avlat, i romersk-katolska kyrkan efterskänkande av botgöring för begångna synder.
 8. sekretess

  sekretess, hemlighållande, undantag från offentlighet.
 9. själavård

  själavård, kyrkans omsorg om den enskildes andliga välbefinnande.
 10. präst

  präst, ämbete i den kristna kyrkan, förmedlat genom vigning (se prästvigning).