1. bilning

    bilning, träbearbetning med bila.
  2. timmer

    timmer, stock av rundvirke som är avsedd för förädling genom mekanisk bearbetning, t.ex. bilning (byggnadstimmer), sågning (sågtimmer) eller svarvning (fanertimmer).
  3. bila

    bila, skrädyxa, en yxa med lång, rundad egglinje, som är lagd vid sidan om verktygets symmetriplan; eggen är slipad som på ett stämjärn.