1. bilsport

  bilsport, sammanfattande benämning på tävlingsverksamhet med bilar, se motorsport.
 2. bilstöd

  bilstöd, bidrag för inköp och anpassning av bil som kan beviljas handikappade vuxna och föräldrar till handikappat barn, om handikappet medför väsentliga svårigheter att förflytta sig på annat sätt än med egen bil.
 3. Bilspeditionkoncernen

  Bilspeditionkoncernen, med moderbolaget Bilspedition AB (namnet ändrat 1996 till BTL AB), tidigare transport- och logistikföretag.
 4. bilskola

  bilskola, se trafikskola.
 5. BIL Sweden

  BIL Sweden, branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.
 6. bil

  bil, vägfordon drivet av maskinkraft, vanligen en förbränningskolvmotor av otto- eller dieseltyp.
 7. billighet

  billighet, i juridiskt språkbruk närmast detsamma som skälighet, dvs. en hållning i rättstillämpningen, som utmärks av hänsynstagande till det enskilda fallets särart till skillnad från en strikt mekanisk tillämpning av generella rättsregler.
 8. bila

  bila, skrädyxa, en yxa med lång, rundad egglinje, som är lagd vid sidan om verktygets symmetriplan; eggen är slipad som på ett stämjärn.
 9. Bila Tserkva

  Bila Tserkva, stad i Ukraina, strax söder om Kiev; 211 100 invånare (2015).
 10. Tata

  Tata ®, personbilar, lastbilar, bussar, truckar och terrängfordon tillverkade av Indiens största bilföretag, Tata Motors i koncernen Tata Group.