1. bio

  bio, lokal för visning av film, se biograf.
 2. bio

  bio-, livs-, levnads-, som avser levande organismer eller livsprocesser.
 3. Bío-Bío

  Bío-Bío, en 380 km lång flod i centrala Chile.
 4. Bio 16

  Bio 16, distributionsform för kvalitetsfilm, startad 1976 av Svenska Filminstitutet för att möjliggöra snabb spridning av ny utländsk film i hela landet.
 5. Bio sexton

  Bio sexton, distributionsform för kvalitetsfilm, se Bio 16.
 6. Bio Kontrast

  Bio Kontrast, filmvisningsorganisation, bildad 1970 av Folkets Husföreningarnas Riksorganisation.
 7. e-bio

  e-bio, elektronisk bio, benämning på all form av offentlig, digital visning av olika typer av rörliga bilder i biografer eller biografliknande lokaler.
 8. Svenska Bio

  Svenska Bio, egentligen AB Svenska Biografteatern, biografbolag, verksamt 1907–19.
 9. Svenska Bio

  Svenska Bio, biografkedja, med 37 biografer (145 salonger) på 34 orter (2017), främst i småstäder.

 10. Folkets Bio

  Folkets Bio, socialistisk, partipolitiskt obunden kulturförening, bildad 1973 som ett komplement till FilmCentrum.