1. bisexualitet

  bisexualitet, känslomässig och sexuell dragning till individer av båda könen, med förmåga till såväl heterosexuella som homosexuella relationer.
 2. heterosexualitet

  heterosexualitet, könsdrift riktad mot det motsatta könet; i motsats till homosexualitet och bisexualitet.
 3. heteronorm

  heteronorm, den norm som säger att heterosexualitet är det normala, givna och förväntade i ett samhälle.
 4. Christian Kampmann

  Kampmann, Christian, 1939–88, dansk författare.
 5. Vita Sackville-West

  Sackville-West, Victoria ( Vita), 1892–1962, brittisk författare.
 6. Algeriet

  Algeriet, republik i Nordafrika.

 7. Litauen

  Litauen, stat vid Östersjön.