1. bläckfiskar

  bläckfiskar, Cephalopoda, klass havslevande blötdjur.

 2. bläck

  bläck, färgad vätska som används för skrivning och teckning.
 3. blästerugn

  blästerugn, från förhistorisk tid känd anordning för lågteknisk järnframställning genom reduktion av sjö- eller myrmalm; malmen upphettades under blästring, dvs. inblåsning av luft med hjälp av en bälg.
 4. bläckstråleskrivare

  bläckstråleskrivare, engelska ink-jet printer, en anslagsfri skrivare som framställer grafik och skrivtecken genom att droppar eller jetstrålar av elektrostatiskt laddat bläck sprutas mot skrivytan.
 5. blästerrör

  blästerrör, ångstrålerör placerat rakt under skorstenen i rökskåpet på ett ånglokomotiv.
 6. blänke

  blänke, den blanka delen av ett fiskeredskap som skall locka fisk.
 7. blädning

  blädning, skogsbruksmetod som innebär att man avverkar enstaka träd eller grupper av träd, vanligen de grövsta och värdefullaste.
 8. bläror

  bläror, arter av släktet Silene i familjen nejlikväxter.
 9. bläster

  bläster, anordning som alstrar en kraftig ström av luft eller annan gas.
 10. blästring

  blästring, verkstadsteknisk metod som innebär att man med en stark luftström blåser kvartssand eller stålpartiklar mot en metallyta, varvid rost och valshud nöts bort.