1. bok

  bok, Fagus sylvatica, art i familjen bokväxter.
 2. bok

  bok, enligt tidigare definition en samling blad eller ark, vanligen med text, som hophäftats längs ena sidan.
 3. boktryckarkonst

  boktryckarkonst, traditionell teknik att överföra text och bild från en infärgad förhöjd yta till papper med hjälp av trycket från en press.
 4. Ruts bok

  Ruts bok, Rut, skrift i Gamla Testamentet.
 5. Boko Haram

  Boko Haram, militant islamistisk grupp bildad i nordöstra Nigeria.

 6. e-bok

  e-bok, elektronisk bok, digital motsvarighet till en tryckt bok, läsbar i någon typ av datorbaserad utrustning.

 7. ABC-bok

  ABC-bok, en typ av nybörjarbok i läsning, i Sverige vanlig från 1600-talet till början av 1900-talet.
 8. bok

  bok, måttenhet och beteckning för ett visst antal pappersark.
 9. bokillustration

  bokillustration, konstnärlig bild som är tryckt i en bok eller annan publikation och som dels illustrerar en text, dels har ett egenvärde.
 10. bokstavsmystik

  bokstavsmystik, en uppfattning av bokstäverna som sinnebilder för en högre sanning, knuten till bokstävernas form, vokalernas och konsonanternas särskilda betydelser, stavelseramsor, antalet bokstäver i alfabetet eller bokstävernas talvärden.