1. jigg

    jigg, verkstadsteknisk anordning som stabilt spänner fast ett arbetsstycke och samtidigt styr ett verktyg i förhållande till arbetsstycket, vilket ger hög precision och repeterbarhet vid tillverkningen.