1. bräss

  bräss, organ i brösthålan, se thymus.
 2. T-lymfocyter

  T-lymfocyter, T-celler , lymfocyter (typ av vita blodkroppar) som svarar för det specifika cellförmedlade immunförsvaret, till skillnad från B-lymfocyter, som bildar cirkulerande antikroppar.

 3. thymus

  thymus, tymus. bräss, organ med betydelse för immunförsvaret, hos människan beläget bakom bröstbenet.
 4. gälar

  gälar, andningsorgan som utgör utbuktningar från kroppsytan, anpassade för andning i vatten.
 5. thymushormoner

  thymushormoner, substanser som produceras av epitelceller i thymus (brässen).
 6. kalvbräss

  kalvbräss, maträtt tillagad av lunga eller thymus (brässen) av kalv, sedan gammalt en av delikatesserna inom det finare köket.
 7. thymosin

  thymosin, liksom det närbesläktade thymopoetin ett peptidhormon som bildas i thymus (brässen).
 8. DiGeorges syndrom

  DiGeorges syndrom, syndrom av medfödda funktionsrubbningar och missbildningar som orsakas av deletion (förlust av arvsmassa) i 22q11, dvs. position 11 i den långa armen av den ena kromosomen nummer 22.
 9. Hassalls kroppar

  Hassalls kroppar (efter den brittiske läkaren och kemisten Arthur Hill Hassall, 1817–94), mikroskopiskt små, rörformiga strukturer i thymus (brässens) märg.
 10. August Hammar

  Hammar, August, 1861–1946, anatom, professor i Uppsala 1894–1926.