1. bråk

  bråk, matematiskt uttryck av formen a/ b, där a kallas täljaren, b nämnaren och strecket bråkstreck.
 2. bråkning

  bråkning, brytning, mekanisk bearbetning av rötat, torkat rålin i syfte att krossa linstjälkarna, så att linfibrerna kan separeras från ”veden”.
 3. bråka

  bråka, redskap för bråkning av lin.
 4. Brå-kitteln

  Brå-kitteln, kittel från andra århundradet f.Kr., importerad från keltiskt område och funnen i Brå vid Horsens på östra Jylland.
 5. skala

  skala, mått på förminskning eller förstoring av verkligheten vid avbildning, t.ex. på en karta.
 6. stambråk

  stambråk, i matematiken bråk med täljaren 1, t.ex. 1/7.
 7. multiplikation

  multiplikation, matematisk operation varigenom ett tal x, multiplikanden, multipliceras med ett annat tal m, multiplikatorn.
 8. nämnare

  nämnare, matematiskt uttryck under bråkstrecket i ett allmänt bråk.
 9. division

  division, delning, indelning, avdelning; en av de grundläggande operationerna inom aritmetiken. Division är omvändningen till multiplikation, i analogi med att subtraktion är omvändningen till addition.
 10. täljare

  täljare, matematiskt uttryck ovanför bråkstrecket i ett allmänt bråk.