1. bråk

  bråk, matematiskt uttryck av formen a/ b, där a kallas täljaren, b nämnaren och strecket bråkstreck.
 2. bråka

  bråka, redskap för bråkning av lin.
 3. bråkning

  bråkning, brytning, mekanisk bearbetning av rötat, torkat rålin i syfte att krossa linstjälkarna, så att linfibrerna kan separeras från ”veden”.
 4. skala

  skala, mått på förminskning eller förstoring av verkligheten vid avbildning, t.ex. på en karta.
 5. Brå-kitteln

  Brå-kitteln, kittel från andra århundradet f.Kr., importerad från keltiskt område och funnen i Brå vid Horsens på östra Jylland.
 6. stambråk

  stambråk, i matematiken bråk med täljaren 1, t.ex. 1/7.
 7. täljare

  täljare, matematiskt uttryck ovanför bråkstrecket i ett allmänt bråk.
 8. division

  division, delning, indelning, avdelning; en av de grundläggande operationerna inom aritmetiken. Division är omvändningen till multiplikation, i analogi med att subtraktion är omvändningen till addition.
 9. konsonans

  konsonans, av hörselsinnet uppfattbar egenskap hos en samklang av två eller flera toner.

 10. multiplikation

  multiplikation, matematisk operation varigenom ett tal x, multiplikanden, multipliceras med ett annat tal m, multiplikatorn.