1. Bristol

  Bristol, stad i sydvästra England, Storbritannien, 15 km från floden Avons utlopp i Severns mynningsvik; 449 300 invånare (2016).

 2. bristsjukdom

  bristsjukdom, hos människan ett sjukdomstillstånd som orsakas av brist på en eller flera nödvändiga komponenter i kosten.

 3. bristande förutsättningar

  bristande förutsättningar, inom avtalsrätten förhållande som föreligger när någon vid ingående av avtal utgår från vissa förutsättningar som senare inte infrias.
 4. bristsymtom

  bristsymtom, symtom som uppstår till följd av otillräcklig tillförsel via kosten eller av otillräckligt upptag av livsnödvändiga näringsämnen som inte kan tillverkas i kroppen.
 5. Bristolkanalen

  Bristolkanalen, vik av Keltiska sjön vid Englands sydvästkust, mellan Wales och grevskapen Devon och Somerset.
 6. brist i godset

  brist i godset, omständighet som föreligger när det som avlämnats inte uppgår till avtalad kvantitet och säljaren anser sig ha fullgjort köpet i dess helhet, trots att allt inte har avlämnats.
 7. klimatförändring

  klimatförändring, tydlig och varaktig förändring av vädrets långsiktiga egenskaper.

 8. Salvador Dalí

  Dalí, Salvador, född 11 maj 1904, död 23 januari 1989, spansk surrealistisk konstnär.

 9. mellankrigstiden

  mellankrigstiden, benämning på perioden från slutet av första världskriget i november 1918 till utbrottet av andra världskriget i september 1939.
 10. grekisk religion

  grekisk religion, den förhärskande religionen i den antika grekiska världen.