1. Bu-ston

  Bu-ston , 1290–1364, tibetansk munk, ansvarig för slutredaktionen av den tibetanska buddhistiska kanon, som består av buddhaord (i Kanjur, 1 055 texter i 108 volymer) och av kommentarer och avhandlingar (i Tanjur, 3 962 texter i 225 volymer).
 2. Manzil Bu Zilfa

  Manzil Bu Zilfa, stad i norra Tunisien; för belägenhet se landskarta Tunisien.
 3. Jabal Bu Hadma

  Jabal Bu Hadma, nationalpark i mellersta Tunisien; för belägenhet se landskarta Tunisien.
 4. boukranion

  boukranion , ornament i grekisk och romersk konst, se bukranion.
 5. buföring

  buföring, flyttningen till fäbodarna i det äldre nordsvenska bondesamhället.
 6. Tunisien

  Tunisien, stat i Nordafrika.

 7. Gertrud Schyl-Bjurman

  Schyl-Bjurman, Gertrud, född Schyl 1920, förskollärare, universitetslektor vid Stockholms universitet 1969–74 och vid Lärarhögskolan i Stockholm 1978–86.
 8. barnstugeutredningen

  barnstugeutredningen, BU, 1968 års barnstugeutredning (med slutbetänkande 1975), statlig utredning som ledde till förskolelagen och som stadgade rätten till allmän förskola, i daghem eller deltidsgrupp, för alla barn från 6 års ålder (för barn i behov av särskilt stöd redan från 4 år).
 9. bucina

  bucina, buccina, ett långt böjt bleckblåsinstrument av djurhorn och/eller metall.
 10. Olof Landström

  Landström, Olof, född 1943, illustratör och animatör; son till Björn Landström.