1. bugg

  bugg, svensk pardans i 4/4-takt, vanligen dansad i högt tempo.
 2. bugg

  bugg, engelska bug (’insekt’), defekt i datorprogram som gör att det producerar ett felaktigt eller oväntat resultat.
 3. buggning

  buggning, hemlig rumsavlyssning, avlyssning med hjälp av dold teknisk utrustning.
 4. Sophus Bugge

  Bugge, Sophus, 1833–1907, norsk språkforskare, professor i jämförande språkvetenskap i Kristiania (nuvarande Oslo) från 1866.
 5. Ingeborg Wærn Bugge

  Bugge, Ingeborg Wærn, arkitekt, se Wærn Bugge.
 6. Anna Bugge Wicksell

  Bugge Wicksell, Anna, 1862–1928, norsk-svensk kvinnosaks- och fredsaktivist.
 7. Anna Bugge Wicksell

  Wicksell, Anna Bugge, norsk-svensk kvinnosaks- och fredsaktivist, se Anna Bugge Wicksell.
 8. Ingeborg Wærn Bugge

  Wærn Bugge, Ingeborg, 1899–1991, arkitekt.
 9. Ronald Goldman

  Goldman, Ronald, född 1922, brittisk psykolog och religionspedagog.
 10. bug

  bug, i datorsammanhang: programfel. Se bugg.