1. bygelmekanism

  bygelmekanism, bygelspännare, mekanism på gevär, vilken öppnas och stängs med hjälp av en hävarm på vapnets undersida.
 2. bygelhjälm

  bygelhjälm, öppen hjälm med fem till nio lodrätt ställda byglar framför ansiktsöppningen.
 3. bygelkanna

  bygelkanna, engelska stirrup jar, modern benämning på keramikvas som var vanlig i den grekiska världen under sen bronsålder (ca 1550–1050 f.Kr.).
 4. bygelkrona

  bygelkrona, inom heraldiken s.k. sluten krona med vanligen åtta upptill förenade byglar.
 5. bygelhorn

  bygelhorn, en av bleckblåsinstrumentens huvudgrupper.
 6. bygelhäst

  bygelhäst, gymnastikredskap som består av en liksidig ”kropp” av läderklätt trä, med två (sadel-)byglar samt fyra i höjdled ställbara ben.
 7. bygelsåg

  bygelsåg, maskindriven såg med fram- och återgående rörelse, vanligen använd i metalliska material.
 8. schackel

  schackel, hästskoformad bygel av järn med hål i bägge ändar, som tillsluts med en gängad bult eller tapp.
 9. polhemslås

  polhemslås, hänglås konstruerat av Christopher Polhem i början av 1700-talet.
 10. hänglås

  hänglås, äldre benämning även bultlås och holklås, fritt hängande lås med en rörlig bygel som kan öppnas och träs in genom krampor, ringar m.m. som skall låsas fast vid varandra.