1. c-klav

    c-klav, tecken som i notsystem anger den linje på vilken ettstrukna c ligger.
  2. klav

    klav, tecken i början av ett notsystem som anger namn och position för en stamton och som därmed indirekt blir bestämmande för notsystemets samtliga tonhöjdsfunktioner.
  3. altklav

    altklav, c-klav placerad på notsystemets mellersta linje, anger att ettstrukna c ligger på denna linje.
  4. partitur

    partitur, notation av musik för flera instrument och/eller röster, där de olika stämmorna noteras under varandra så att klingande samtidigheter blir ordnade vertikalt och därmed underlättar en kontinuerlig parallell avläsning.
  5. Franz Schubert

    Schubert, Franz, född 31 januari 1797, död 19 november 1828, österrikisk tonsättare.
  6. Wolfgang Amadeus Mozart

    Mozart, Wolfgang Amadeus (dopnamn Joannes Chrysostomos Wolfgangus Theophilus), född 27 januari 1756, död 5 december 1791, österrikisk tonsättare, son till Leopold Mozart.
  7. saxofon

    saxofon, blåsinstrument av metall med konisk borrning och enkelt rörblad, på grund av sin konstruktion räknat som träblåsinstrument.