1. caliche

    caliche, kalkigt jordlager, se calcrete.
  2. kalkkrusta

    kalkkrusta, calcrete , caliche, hårt jordlager av upp till några decimeters tjocklek, cementerat av kalkutfällningar.
  3. calcrete

    calcrete, caliche, kalkkrusta, hårt, kalkigt, minst några decimeter tjockt jordlager som bildas i arida och semiarida områden.