1. mässkrud

  mässkrud, mässdräkt , liturgisk dräkt som bärs av celebrerande präst under mässan.
 2. mässhake

  mässhake, casula, liturgiskt (över)plagg som brukas av den celebrerande prästen vid mässan.
 3. begravning

  begravning, i vidaste bemärkelse sättet att varaktigt omhänderta en avliden samt de därmed förknippade riterna.
 4. manipel

  manipel, handlin, band som tillhör den liturgiska dräkten, ursprungligen en torkduk av linne.
 5. veterandagen

  veterandagen, högtidsdag och sedan 2018 allmän flaggdag för att celebrera svenska veteraner som deltagit i militära operationer och för att hedra minnet av de som stupat och omkommit i utlandstjänst.

 6. frimärke

  frimärke, frankotecken som utges av Posten och används för att erlägga befordringsavgift för försändelser eller avgifter för andra postala tjänster.
 7. jubileum

  jubileum, benämning dels på den tidrymd av vanligtvis decimal karaktär (tio, hundra eller tusen år) som förflutit sedan en minnesvärd händelse inträffade, dels det därmed förknippade högtidlighållandet av en sådan händelse.
 8. liturgiska textilier

  liturgiska textilier, parament, enligt kristen tradition sådan skrud som bärs av de tjänstgörande vid gudstjänsten eller sådan prydnad som brukas för altaret.
 9. festkalender

  festkalender, en religions regelbundet återkommande högtider och minnesdagar, samt den astronomiska beräkningen av deras tidpunkter.