1. cirkelsåg

    cirkelsåg, såg med sågblad i form av en rund roterande skiva med sågtänder längs skivans yttre kant.
  2. shakers

    shakers, religiös, konservativ och strängt asketisk rörelse, bildad av radikala kväkare i Manchester, England, i början av 1700-talet.
  3. sågning

    sågning, metod för avskiljning av material med liten materialförlust.
  4. sågverk

    sågverk, i sin enklaste betydelse en maskin för sågning; i vidare betydelse en anläggning med byggnader, maskiner och virkeslager för att såga timmer samt torka, kapa och paketera sågade varor.