1. credosvit

  credosvit, i medeltida ikonografi de tolv apostlarna, målade runt kyrkans väggar, ofta i anslutning till konsekrationskorsen.
 2. credo

  credo, trosbekännelse, övertygelse, system av grundläggande värderingar.
 3. Credo

  Credo, trosbekännelsen.
 4. credo ut intelligam

  credo ut intelligam, ”jag tror för att jag skall förstå”, uttryck hos Anselm av Canterbury (hämtat från den gammallatinska översättningen av Jesaja 7:9).
 5. credo quia absurdum

  credo quia absurdum, ”jag tror därför att det är orimligt”, en teologisk sats som tillskrivs Tertullianus men som inte återfinns i hans verk med denna formulering.
 6. kreditor

  kreditor, den som lämnar kredit (lån) till annan, fordringsägare.
 7. Rudolf Hagelstange

  Hagelstange, Rudolf, 1912–84, tysk författare.
 8. kreditiv

  kreditiv, åtagande av en bank att hålla visst belopp till en persons eller ett företags förfogande, t.ex. byggnadskreditiv.
 9. Signum

  Signum, romersk-katolsk kulturtidskrift, grundad 1975 genom sammanslagning av Credo och Katolsk informationstjänst, utgiven av jesuiterna i Uppsala.
 10. mässa

  mässa, traditionell benämning i västerlandet på huvudgudstjänsten, bestående av ordförkunnelse och nattvardsfirande.